ข่าวสารล่าสุด

ระบบสารสนเทศภายใน

dbms    jobpsu    stat std psu

psumap    psumap    psumap

numbersys    psumap

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

mis dss    edocs    telemeeting

tor    e-meeting    timestamp

phonebook    treasure

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th