รายงานประจำปี

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564 Download 


รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 Download 


รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 Download 


 

 รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561 Download 


 

 รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 Download 


 

 

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 Download 


 

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 Download


 

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 Download


รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 Download


รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 Download

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553-2554 Download 


รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551-2552 Download

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549-2550 Download [ฉบับสมบูรณ์

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547-2548  DownloadEnglish Version ] [รายงานฉบับเต็ม]

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545-2546 Download [รายงานฉบับเต็ม

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th